Přihlášení strážce

Stráž přírody

Odznak Ochrana přírody a krajiny není jen záležitostí státních orgánů, ale může k ní přispět každý občan. Kromě pasivní ochrany přírody a krajiny, která je povinností všech občanů, je možné se podílet i aktivně. Jednou z cest, které právní řád České republiky umožnuje, je stát se Stráží přírody.

Stráž přírody má postavení veřejného činitele a dělí se na dvě kategorie – Strážce a Zpravodaj. Členem stráže se může stát každý občan České republiky starší 21 let, způsobilý k právní úkonům, neodsouzený pro úmyslný trestní čin a zdravotně způsobilý. Pokud splňuje tyto podmínky, je třeba aby úspěšně složil zkoušky z obecné znalosti, místní znalosti, znalosti souvisejících právních norem a v neposlední řadě i znalosti práv a povinností Stráže přírody. Po úspěšném vykonání zkoušek adept složí slib před Správou chráněné oblasti. Poté je mu vydán služební odznak se státním znakem a služební průkaz.

Území CHKO Bílé Karpaty je rozděleno do 24 okrsků, přičemž cílem SCHKO Bílé Karpaty je získat pro každý okrsek alespoň jednoho strážce, který by prováděl správcovskou činnost ve „svém“ okrsku. Činnost Stráže ochrany přírody se přitom řídí Organizačním řádem Stráže ochrany přírody.

Zájemci o členství ve Stráži přírody na území CHKO Bílé Karpaty mohou získat bližší informace od koordinátora strážní služby CHKO Bílé Karpaty pana Pavla Dekaře, tel.: 608 718 853, e-mail: palonnature@email.cz.