Přihlášení strážce

Mapy

Všechny níže připravené mapové výstupy jsou vytvořeny v prostředí ArcGIS 9.x. Jakákoliv jejich reprodukce či přepracování je možná jen se svolením Správy CHKO Bílé Karpaty.

Moravská část Bílých Karpat Zonace CHKO Zonace biosférické rezervace
Maloplošná chráněná území Systém ekologické stability Cyklotrasy a naučné stezky
Geologie Pedologie Hydrologie
Geomorfologie Klimatické poměry Využití země (land-cover / land-use)