Přihlášení strážce

Oznámení

Oznámení č. 7 – 10. 4. 2012

Jak jste si mnozí z Vás již všimli nebo jste měli tu možnost se mnou hovořit, byl jsem pověřen cca od 1. ledna koordinací stráže přírody Bílých Karpat. Tímto bych Vás všechny chtěl požádat o pokračující spolupráci, komunikaci a vzájemnou pomoc při řešení problemů či akcí pod hlavičkou Stráže přírody BK. K naší komunikaci a sdělování zpráv bych chtěl vyzvat k používání webu, který je funkční a přehledný. Zde můžete umísťovat své hlášenky nebo sdělení, se kterými je dle vašeho uvážení potřebné podělit se s ostatními uživateli tohoto webu. Z mé strany budou základní sdělení umísťovány také na těchto stránkách. V případě řešení konkrétních případů budeme komunikovat osobně, telefonem či prostřednictvím mého služebního mailu (uveden níže). Chtěl byt Vás také požádat v případě změn vašich kontaktů či postoje ke Střáži přídody, aby jste mě informovali. Za dosavadní činnost bych Vám všem chtěl poděkovat a zárověn bych chtěl motivovat do další záslužné činnosti v rámci Stráže přírody na území CHKO Bílé Karpaty.

Ing. Martin Tomešek
Koordinátor Stáře přírody BK
E-mail: martin.tomesek@nature.cz
Tel.: 725 137 648


Oznámení č. 6 – 9. 9. 2011

Zpřístupnění databáze

Zdravím vás přátelé, kamarádi, po dvouměsíčním zkušebním provozu ukládání hlášenek bude od příštího týdne databáze zpřístupněna pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty, což by mělo zlepšit další komunikaci. Chtěl bych vás proto požádat o doplnění vašich pochůzek terénem (pokud nějaké máte). V oznámení č. 5 vás webmaster seznámil s postupem ukládání tak, aby se nestávalo to, že vám psaný text zmizel (sám jsem to zkoušel, funguje to bez problémů).

Věřím, že to bude další krok ke zkvalitnění naší práce, přeji vám hodně sil a děkuji vám za práci, kterou v terénu odvádíte.

S pozdravem Pavel Dekař


Oznámení č. 5

Průběžné ukládání hlášenek

Bylo zprovozněno průběžné ukládání hlášenek. Pro uložení stačí u hlášenky (nahoře) kliknout na "Uložit data". Pro načtení uloženého formuláře stiskněte "Načíst data". Formulář se automaticky ukládá i při odeslání (pokud byste zapomněli uložit a odhlásilo vás to). Před každou akcí se vás systém ještě pro jistotu zeptá. Takže teď, pokud vás to odhlásí před odesláním hlášenky, stačí se znovu přihlásit, a na stránce "Vložit hlášenku" kliknout na "Načíst data".

Pozor: Neukládají se jakékoliv připojené obrázky, ty budete muset přidat znovu.


Oznámení č. 4 – 26. 2. 2011

Jarní setkání strážců CHKO Bílé Karpaty 2011

Vážení přátelé, milí kolegové, dovoluji si Vás pozvat na jarní setkání dobrovolných strážců CHKO Bílé Karpaty, které se uskuteční v sobotu 9. dubna 2011 v objektu pracoviště CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 47.

Oficiální zahájení akce je v 09:15 hodin (příjezd a prezentace účastníků od 09:00 hodin). Začátek setkání bude vyhrazen pro vzájemné seznámení se všech členů strážního sboru, kteří doposud neměli příležitost se osobně poznat.

Program bude pokračovat vyhodnocením činnosti stráže přírody CHKO Bílé Karpaty v roce 2010, informacemi o činnosti Správy CHKO zprostředkované jejími pracovníky a dále přednáškou o činnosti strážce v terénu. Poté budou následovat krátké botanické a zoologické přednášky o přírodě Bílých Karpat s možností zapojení se do monitoringu ve spolupráci s odbornými pracovníky Správy CHKO. Uvítám, když se během setkání aktivně zapojíte do diskuze se svými názory a zkušenostmi.

Všem účastníkům bude Správou CHKO zajištěno občerstvení (oběd, teplé a studené nápoje). Předpokládané ukončení setkání je v 17:00 hod.

Snažil jsem se pro tuto akci udělat maximum a věřím ve Vaši hojnou účast.

S přáním krásných jarních dnů se na shledanou těší Pavel Dekař


Oznámení č. 3 – 26. 1. 2011

Mapování velkých šelem v CHKO Bílé Karpaty

Správa CHKO Bílé Karpaty – Sbor dobrovolných strážců organizuje ve dnech 25. – 27. 2. 2011 II. ročník mapování možného výskytu velkých šelem v severní části CHKO Bílé Karpaty. Akce je organizována v přímé návaznosti na tradiční mapování velkých šelem v Beskydech, které proběhne ve stejném termínu. Zveme tímto dobrovolné strážce i zájemce z řad přátel přírody k účasti na mapování, které v letošním roce proběhne v Bílých Karpatech již podruhé. Mimo mapování je důležitým cílem také sběr dalších zoologických dat na co největším území ve stejném čase.

Sraz účastníků je v pátek 25.2.2011 mezi 18 a 19 hodinou v objektu Českého svazu ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky, Brumovská 11 (GPS 49°8'17.22"N, 18°0'32.589"E). Objekt je 5 min. od autobusových zastávek na náměstí a 20 min. od nádraží ČD Valašské Klobouky. Poté od 19:15 hod. proběhne proškolení účastníků s rozdělením tras mapování v terénu. Společné ubytování jev objektu "Kosenky" zajištěno zdarma na matracích ve vlastním spacáku. K dispozici je sprcha, WC a malá kuchyňka. Účastníkům budou zdarma poskytnuty nápoje (káva, čaj, nealko), stravu si zajišťují vlastní.

V případě nepříznivého počasí (trvalé sněžení, déšť) proběhne mapování v náhradním termínu (týden až dva později), o kterém budou účastníci informováni. Zájemci o mapování by měli být vybaveni kvalitním oblečením a obutím pro pohyb v zimním terénu, digitálním fotoaparátem a dále podle svých možností dalekohledem, přístrojem GPS a podle sněhových podmínek sněžnicemi. Správa CHKO Bílé Karpaty upozorňuje, že zájemci se mapování účastní na vlastní nebezpečí. V případě zájmu o účast na mapování kontaktujte prosím nejpozději do 21.2.2011 koordinátora strážní služby CHKO Bílé Karpaty p. Pavla Dekaře, tel. 608 718 853, email: palonnature@email.cz.


Oznámení č. 2 - 12. 1. 2011

Mapování hnízdních stanovišť v CHKO Bílé Karpaty

Vážení kolegové – strážci, kamarádi. Naším prvním letošním projektem při výkonu strážní a kontrolní činnosti v terénu je mapování ptačích hnízdních stanovišť na území CHKO Bílé Karpaty. Jedná se zejména o větší druhy ptáků, čápa černého, dravčí hnízda, které občas obsazují i některé druhy sov, či krkavce velkého. Dále mohou být případně zaznamenány i doupné stromy s vhodnými dutinami pro hnízdění. Při nálezu hnízda či doupného stromu je nutné zanést do mapy jeho přesnou polohu s názvem lokality (pokud je to možné, tak i GPS souřadnice), druh stromu, v jaké výšce se zhruba nachází a také typ porostu v okolí. Důležité je provedení fotodokumentace.

Zjištěné údaje poté zaznamenejte do vašich hlášení o provedené strážní službě. Vyhodnocení provedeme společně na dubnovém setkání strážců, data zaneseme do síťové mapy CHKO Bílé Karpaty a rozdělíme si dle vlastních možností další monitoring obsazenosti zmapovaných hnízdních stanovišť. Cílem je přispět co nejcitlivěji, bez zbytečného vyrušování, k mapování hnízdního rozšíření ptáků na území CHKO.

Hodně štěstí, s pozdravem Pavel Dekař


Oznámení č. 1 – 9. 1. 2011

Vážení kolegové, kamarádi, chci Vám tímto poděkovat za práci ve strážním sboru CHKO Bílé Karpaty v uplynulém roce 2010, který byl prvním rokem naší spolupráce. Hlavním úkolem byla reorganizace sboru, nastartování činnosti a vzájemné komunikace. Myslím, že to se nám podařilo a umožní nám to v novém roce vykonávat již plnohodnotnou strážní činnost. V co nejkratším čase Vás budu informovat o našich společných akcích, které připravuji (sčítání velkých šelem na konci února a sraz strážců CHKO Bílé Karpaty začátkem dubna). Věřím, že se naše společné akce i individuální strážní činnost bude dařit a přeji Vám tímto v roce 2011 hodně štěstí v osobním i profesním životě. Těším se na další spolupráci.

S pozdravem Pavel Dekař