Přihlášení strážce

Přírodní poměry

Kapitoly
Geologické poměry
Geomorfologické poměry
Hydrologické a hydrogeologické poměry
Klimatické poměry
Pedologické poměry
Floristické poměry
Ohrožené druhy rostlin
Mykologické poměry
Faunistické poměry
Něco málo z historie území

Ohrožené druhy rostlin

Dosavadní floristický výzkum CHKO Bílé Karpaty prokázal výskyt téměř 1.500 druhů cévnatých rostlin, z nichž 30 druhů je dnes považováno za vyhynulé, 50 druhů je nezvěstných a 100 druhů je uvedeno v seznamech chráněných druhů (vyhl.č. 395/1992 Sb.).

Z toho připadá do kategorie:

Kriticky ohrožené druhy:

Silně ohrožené druhy

Ohrožené druhy